A1,A2 - Ranki plus

Go to content
A140 časova teorije7 časova teorije20 časova vožnjeUKUPNO
gotovina14000
2450
2400038000
40+20
26450
7+20
3-6
meseci
140002450
2600040000
40+20
28450
7+20
A240 časova teorije7 časova teorije30 časova vožnjeUKUPNO
gotovina14000
2450
3000044000
40+30
32450
7+20
3-6
meseci
14000
2450
3300047000
40+30
35450
7+20
* cene su izražene u dinarima
** kandidati koji poseduju vozačku dozvolu B kategorije,slušaju 7 časova teorije.
*** kandidati sa AM dozvolom nemaju obaveznu teorijsku nastavu
NAPOMENA:
A2 motocikli do 35 kw snage motora,
A1 motocikli do 125 cm3,
AM mopedi do 50 cm3
A2 kategoriju mogu upisati svi kandidati koji imaju navršenih 17 godina života i važeću ličnu kartu. Kandidati sa 17 godina života mogu slušati teoriju od 40 časova,polagati teoriju,voziti 30 časova vožnje,ali NEMOGU izaći na polaganje vožnje dok ne napune 18 godina.
A1 kategoriju mogu upisati svi kandidati koji imaju navršenih 15 godina života i važeću ličnu kartu. Kandidati sa 15 godina života mogu slušati teoriju od 40 časova,polagati teoriju,voziti 20 časova vožnje,ali NEMOGU izaći na polaganje vožnje dok ne napune 16 godina.
UZ KATEGORIJU A2,DOBIJA SE I A1, DOBIJA SE I KATEGORIJA AM.
Svi kandidati A2 kategorije sa navršenih 17 godina i više ,ako upišu i B kategoriju dobijaju,
Svi kandidati A1 kategorije sa navršenih 16 godina i više ,ako upišu i B kategoriju dobijaju,
DELIMIČNO SMANJENU CENU TEORIJSKE NASTAVE.
Vojvode Stepe b.b. lokal 1.
034 726 904
autoskolaranki@gmail.com

Kreirao Ranki plus 2017
Back to content