B - Ranki plus

Go to content
B40 časova teorije7 časova teorije40 časova vožnjeUKUPNO
gotovina14000245041000
55000
40+40
43450
7+40
3-6
meseci
14000245044000
58000
40+40
46450
7+40
* cene su izražene u dinarima
** kandidati koji poseduju vozačku dozvolu AM,A1,A, kategorije,slušaju 7 časova teorije.

NAPOMENA:
B kategorija sva putnička i teretna vozila čija najveća dozvoljena masa je do 3500 kg.
B kategoriju mogu upisati svi kandidati koji imaju navršenih 16 godina života i važeću ličnu kartu. Kandidati sa 16 godina života mogu slušati teoriju od 40 časova,polagati teoriju,voziti 40 časova vožnje,ali NEMOGU izaći na polaganje vožnje dok ne napune 17 godina.
UZ KATEGORIJU B,DOBIJA SE I B1 i M,  KATEGORIJA.
Svi kandidati B kategorije sa navršenih 16 godina i više ,ako upišu i A1  kategoriju dobijaju,i
svi kandidati B kategorije sa navršenih 17 godina i više ,ako upišu i A2 kategoriju dobijaju,
DELIMIČNO PLAĆANJE TEORIJSKE NASTAVE.
Vojvode Stepe b.b. lokal 1.
034 726 904
autoskolaranki@gmail.com

Kreirao Ranki plus 2017
Back to content